Prenatale controle

Vanaf het begin was het voor dokter Mercuur al duidelijk dat een grote groep vrouwen het liefst niet in een ziekenhuis willen bevallen. De behoefte is onstaan doordat vrouwen in hun eigen vertrouwde omgeving hun kind ter wereld wilden brengen. Vandaar dat het MMC besloten heeft in te spelen op die behoefte.

Vanaf het begin is er bij het MMC een volledig bevoegde verloskundige/vroedvrouw in dienst die tevens werkzaam is in één van de grootste bevallingsziekenhuizen van Suriname, namelijk het ‘s Lands Hospitaal en heeft inmiddels al vanaf 2009 ervaring als verloskundige.

Bij het begeleiden van een zwangere vrouw is het heel belangrijk om haar medische/obstetrische geschiedenis te kennen zodat er een duidelijk beeld is over haar gezondheidstoestand. Dat is bij het MMC heel belangrijk en met die informatie wordt er besloten als de patiënt wel of niet in de kliniek kan bevallen. Het MMC is ingericht met alle gemakken dat elke bevalling feilloos kan geschieden.

Consultatiebureau zorg

In de eerste vier levensjaren van een kind is het niet alleen nodig, maar ook belangrijk om hem/haar naar een consultatiebureau te brengen.
Bij zo een consultatie wordt er bij het MMC gelet op de groei, de algehele ontwikkeling en gezondheid van uw kind. Het MMC is tevens ook bevoegd vaccinaties toe te dienen die zijn aangeboden door het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG).
Als ouder krijgt u van het MMC tevens ook advies op het gebied van voeding, verzorging en opvoeding van uw kind(eren)
Voor meer informatie, klik MMC Kids 

Medische keuringen

Bedrijven kunnen hun medewerkers ook een medische keuring inclusief drugstest laten ondergaan bij het MMC. Dokter Lucy Mercuur heeft vooral ruime ervaring met het uitvoeren van medische keuringen voor de gewapende diensten.

Medisch Prikpunt

MMC biedt ook de mogelijkheid om laboratorium onderzoek te doen in samenwerking met Health Control N.V.
In het bijzonder voor de MMC patiënten is dit uiteraad een gemak, omdat zij na consult  bij de arts meteen naar het prikpunt kunnen voor verder ondoerzoek.
Daarnaast blijft het prikpunt toegankelijk voor de gehele samenleving.